Bierzmowanie

BIERZMOWANIE

Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina swoimi darami, aby swoją wiarę mężnie wyznawał , bronił jej i według niej żył.

     "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

/KKK 1285/

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje 7 darów Ducha Świętego:

  1. dar mądrości
  2. dar rozumu
  3. dar rady
  4. dar męstwa
  5. dar umiejętności
  6. dar pobożności
  7. dar bojaźni Bożej

Do sakramentu bierzmowania przygotowują się kandydaci  od klasy szóstej szkoły podstawowej.  Przygotowanie trwa przez 3 lata.

Po okresie przygotowania uczniowie klas ósmych przystępują do sakramentu bierzmowania.

Do sakramentu bierzmowania przystępują w swojej parafii niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają.

Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić po wcześniejszym przygotowaniu w Ośrodku Katechumenalnym.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. i święta nakazane.

  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu ( najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca )

  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania  , uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach ( Adwent), Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach  (Wielki Post).

Kandydat do bierzmowania, ochrzczony poza parafią  powinien przedstawić metrykę chrztu św.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem  bierzmowanego  powinna  być osoba bliska   osobowości  kandydata,   którą  chciałby  naśladować.  Wybór patrona  nie  powinien   być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
Świadkami  bierzmowania  powinni  być  rodzice  chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Aktualne informacje dla kandydatów do bierzmowania ze szkół podstawowych można znaleźć klikając tutaj.

 

Free Joomla templates by L.THEME